脱♪サラリーマン流浪記(バンコク留学編)

暑くなってきたね〜、でも走りますよ♪

| PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

バンコク路線バスに無料or半額で乗れる人はどんな人?これを知ることによって、タイを知ることが出来る、かもよ

今日のタイ語
ทหารผ่านศึก 退役軍人
สงครามมหาเอเชียบูรพา 大東亜戦争(=太平洋戦争)、英語表記Greater East Asia War
สงครามแปซิฟิกソンクラーム・パシフィック=太平洋戦争とも言われる
詳細はwikipedia

สงคราม 戦争
มหา 偉大な、大〜
เอเชีย アジア、亜細亜
บูรพา 東方(文語)


前の記事↓を書くときにプリペイドカードを調べようと、องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | Bangkok Mass Transit Authority(以下BMTA)の公式HPを覗いてみた。

【検証】バンコク路線バス・プリペイドカード(1週間or1ヶ月券)は果たしてどんな人にお得なのか?

すると、運賃免除及び半額になる対象客についての記述があったので、ちょいと読んでみた。

ちなみに、このBMTAのHPはタイ語版と英語版があり(単に切り替えるだけ)、どうもタイ語版の方がより詳しそうだということが分かったのでタイ語版をベースにした。
多分、外人には無関係な記載は英語版では省いているのか?それとも両方とも更新するのが面倒なので、タイ語版のみアップデートした結果なのかは知らないけど。。。

ちなみに運賃半額対象者の記述に関して言うと、英語版はタイ語版の約半分しか記述がなかった(英語版は簡略化し過ぎ?)。

注意:これは、あくまでもバンコク路線バスについての一般的な紹介。
くどいようだがm(_ _)m「俺様はバンコクのバスには詳しい!HPに書いてあることは信用ならん!だからこの話は間違っている!どうだ参ったか〜!」なんて子供じみたクレームは受け付けません(笑)***

เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร:

運賃免除または減免の条件:

バンコク路線バスの運賃免除対象者

ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

運賃免除を受けられる対象者

1,ผู้ตรวจการขนส่ง

運行検査員←よくわからないが何らかの公的機関の検査員のこと???

2,พระภิกษุ สามเณร

坊主 小僧←坊主丸儲けとはこのこと(笑)

3,แม่ชี(ที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน)

尼さん←海女さんではありません(笑)ただし格好だけではだめで、仏道修行事務局?発行の出家証明書+市民証が必要。坊主は格好だけでokなのにね〜?

4,บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหน้าที่)

制服を着用した業務中の郵便局員←郵便局の経費節減用?大袋に郵便物(らしきもの)を入れて持ち込んできた人は見たことあるけど、郵便局員だったかどうかまでは知りません。車社会になる前に制定されたのかな〜?
これはバンコクの路線バスの規定だけど、田舎のバスでは実際郵便輸送を請け負ってるね。

5,ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

BMTAのIDカードを持った職員

6,ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง

なんらかの運賃免除の公式証明書かバッジを付けた者←偉い人用?日本では家族割引なんてあるようだけど、それに似たものかな?バンコク路線バスの運賃半額対象者

ผู้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา

運賃半額対象者

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

以下の方々はBMTAの普通バスに乗車の場合、運賃半額の対象となります。

1,คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด

盲人協会証を持った盲人←聾唖者はダメなのか???

2,ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ

制服を着用した軍人、警官←要は休日でも制服着てれば無料♪

3,ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ดังนี้

運賃を半額に減免の権利を有する規定がある政府系のカードを所持またはバッジをつけている以下のような人

A.ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท

戦勝勲章証所持者とその相続人←เหรียญชัยสมรภูมิはwikipediaを見るとインドシナ戦争、大東亜戦争、ベトナム戦争などに従軍した人に付与される勲章のようだが、詳細は不明。
尚、大東亜戦争の表記はタイ語のสงครามมหาเอเชียบูรพาを直訳したものであって、タイでは一般的な表記である。

B.ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป

ヨーロッパ戦線従軍勲章証所持者

ちなみに、タイは第一大戦でドイツに宣戦布告し、ヨーロッパに出兵している。
第一次世界大戦中、タイは不平等条約の改正を目的に、大戦に参加することを表明した。食料供給を強みとするタイの参戦は連合国側にはありがたい申し出であった。この時フランスは賛成を表明したが、タイが関税自主権の回復を代償に求めたため難渋を示している。結局タイは今まで不平等条約を結ばせながらも大きな害を及ぼさなかったばかりか、タイ国内の鉄道施設援助にまで協力的だったドイツに対して1917年9月28日宣戦布告した。この時までに、タイ政府は国内の企業にドイツ・オーストリア(オーストリア・ハンガリー)国籍の住民すべてを解雇することを通達。イギリスとフランスへの反発によるタイ国民の親ドイツ感情は消え失せ、一転して反ドイツ・ムードに包まれた。
タイ国からは1918年7月30日にマルセイユに上陸、フランス軍による訓練を施され一部が陸上輸送部隊として10月17日から終戦までの24日間任務に就いた。結果戦勝国となったタイはパリでの凱旋パレードに参加した。ドイツ・オーストリアとの不平等条約は即座に撤廃することが出来た。平和会議にも一国の代表として参加し、国際連盟の設立メンバーとして参加する権利を得た。

wikipediaより
存命者はいないと思うけど・・・

これは、以前紹介したNational Memorialに多くの展示物や解説があるので興味がある方はどうぞ

暇つぶしに行ってみた(1)充実した展示で興味津々・National Memorial その1

バスの無料乗車対象者がどんな人か?を調べるだけで、タイの歴史に触れることができる。スバラシ♪

C.ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน

国境公務者勲章証の保持者←เหรียญราชการชายแดนはwikipediaを見ると国境警備関連の公務(軍・警察等)に一定期間従事すると与えられる勲章のようだが詳細は不明。

D.ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน

公民防衛勲章?証の所持者←เหรียญพิทักษ์เสรีชนはwikipediaを見ると共産テロリストとの戦闘で勇敢なた戦いをした者、重傷を負った者、戦死した者が授与された勲章のようだ。

E.ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4

予備役退役軍人1,2,3,4級の所持者

F.ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1

退役軍人家族証1級の所持者←やっぱり偉くないとダメなのね〜

G.ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม

ヨーロッパ戦線、インドシナ紛争、大東亜戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争で公務についた軍人の家族と公務員(日本風に言うと軍属?)証所持者

H.ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1

1級の予備役退役軍人の家族カード保持者←よく分からないが、下級兵士や下士官の家族じゃダメってことなのか?

4,ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

仏暦2546年制定の高齢者法に基づく高齢者で、乗車時に市民証を提示した者←この法律、よく知らないけど外人がパスポート提示したんじゃだめってこと?地下鉄は外人でも割引効くんだけどね。老人が市民証を見せて半額だけ支払っているのはよく見る光景だ。

5,ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคม ใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง ต่อเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร

すべての障害者、すなわち明らかに障害者に見える人、あらゆる障害者協会の会員証を持った者がバンコク内及び他県に接続しているグループ1に属するバスとグループ4に属するバスに乗車した場合。←そう見えれば良いと言うところが、タイらしくて好き♪ただし、グループ分けの詳細は不明

***

この文章、まあ公益企業(政府系企業)のHPなんですごく丁寧かつ全てを省略せずに書いているんで、すごくクドくて超めんどくさい文章だね。疲れましたよ。

タイも結構いろんなところに出兵していることが分かりましたよ。

そして、今でも命をかけて国を守っている人がいて、それを支える社会があるってことも。

そこが日本との大きな違いかな?

そうそう「坊主丸儲け」ってのは、日本だけじゃなくてタイでも共通なんだね(笑)

←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

↓これもお願いします♪
タイ・ブログランキング

| 乗り物・移動 | 00:05 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

【検証】バンコク路線バス・プリペイドカード(1週間or1ヶ月券)は果たしてどんな人にお得なのか?

大きなバスターミナルやバスの停留所で、なにやらチケットの様なものを売っているのを見たことがありませんか?
IMG_3021-1020.jpg

大概、タイ語だけで英語の表示がないので???と思っている方もいると思うけど、これっていわゆるプリペイド乗車券で、定額である一定期間バスが乗り放題になるチケット。
IMG_3021-1020-1.jpg

上に書いてあるのは

จำหน่ายตั๋วรายสัปดาห์-เดือน
週間・月間乗車券の発売

エアコンバス
1週間200バーツ
1ヶ月800バーツ

ノンエアコンバス
1週間100バーツ
1ヶ月400バーツ

学童270バーツ、学生540バーツ


bmtaプリペイド
喪中なので白黒写真しかありませんでした。

日本ではバスも電車も期間&区間を限った定期券が一般的だが、タイではそういった類の定期券というのはお目にかかったことがない。BTSやMRTなどの電車はsuicaと同じようなチャージ式タッチ券が一般的で、これには大人・老人・学生の3種類あって、老人・学生用は多少の割引が効くようだけど。

一方、路線バスでも正規運賃以外に坊主や尼さんは無料になったりする。
この無料対象者や半額対象者については後日別記事でまとめてみる。

今回はこのプリペイド1週間or1ヶ月乗り放題券について書いてみる。日本の場合通勤定期券はそれほど割引率は高くないけど、学割はかなりお得になるよね?

では、タイのバス乗り放題券はどれくらいお得なのか?調べてみた。

通常料金

これは乗るバスの種類や距離によっていろいろあるけど、基本は以下のとおり。
あくまでも一般的な話なんで、「俺様はバンコクのバスには詳しい!こういう例外もある!だからこの話は間違っている!どうだ参ったか〜!」なんて子供のようなクレームは受け付けませんよ(笑)

これがBMTAの料金表
英語版もあるけど、タイ語版の方が詳しい(データが多い)ので敢えてこちらを使う。
バス料金

①は一般的な赤バス、これはどれだけ乗っても6.5バーツ(約23円)
IMG_3051-1020.jpg

②は一般的なエアコン付きのオレンジバス、これは距離制で11−23バーツ(約40−80円)
IMG_3050-1020.jpg

何れにしても安いよね〜

検証①赤バス

プリペイドのチケット料金は
1週間100バーツ
1ヶ月400バーツ

■1週間券100バーツと通常料金の比較

毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では6.5バーツ*往復(2回)*1週間(6日=日曜日は休み)=78バーツ

1週間券100バーツは全然安くないよね〜
日曜日は会社じゃなくて、買い物に利用したとしても91バーツ
要するに毎日2区間を乗り継ぐ様な人にはお得だけど、そうじゃない人にはちょっと手に余る。

BMTAとしてはあまり売りたくないチケットのようだね。

■1ヶ月券400バーツと通常料金の比較

毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では6.5バーツ*往復(2回)*1ヶ月間(24日=日曜日は休み)=312バーツ

週休1日でも足が出るね〜、これじゃあ週休二日じゃあ誰も買わないね。
これも毎日2区間を乗り継ぐ様な人向け。

検証②オレンジのエアコンバス

プリペイドのチケット料金は
1週間200バーツ
1ヶ月800バーツ

■1週間券200バーツと通常料金の比較

料金は距離制だけど、一般的な距離なら13-15バーツなんで、ここでは仮に15バーツと仮定するよ。
毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では15バーツ*往復(2回)*1週間(6日=日曜日は休み)=180バーツ

だめだね〜
毎日17バーツ(合計204バーツになる)以上か2区間を乗り継ぐ様な人向け。

■1ヶ月券800バーツと通常料金の比較

毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では15バーツ*往復(2回)*1ヶ月間(24日=日曜日は休み)=720バーツ

毎日17バーツ(合計816バーツになる)以上か2区間を乗り継ぐ様な人向け。

ここまでの結論


こりゃあ、普通の通勤客には全く利用価値がない。
遠距離通勤者か路線がうまくつながらず、2区間以上乗りつぐ可哀想な通勤者へのお助け券だね。

この1週間券・1ヶ月券のメリットを十分享受できる人

でもね、オレ見ちゃったんだよね(笑)、このプリペイドチケットのメリットを最大限に享受できる人を。。。

それは、17バーツ(片道)以上であればいいんだけど、それでも週休2日じゃあ損するよね?

でもね、バンコクの路線バスには上の料金表以外(より高い)の料金があるんだよ。

それが空港連絡バス。
IMG_0769-0420sR.jpg

最近ルートが増えてマニアの間でだけ話題になっていた様だけど、ドンムアン空港⇔モーチットor戦勝記念塔のルート(A1orA2)は片道30バーツと高額。A3やA4はもっと高いらしいが、オレの行動範囲とは違うんで詳細は知らないけど。

つまり、例えば自分の家から戦勝記念塔のバスターミナルまでバスで移動、そこからA2バスでドンムアン空港(または途中のバス停)まで通勤している人(主に空港関係者?)にとってはかなりメリットあるチケットなんだよね。

最初はこういう特殊な運賃のバスでは利用不可なのかと思っていたけど、A2バス車内でこの1週間券を買っている人を一人見かけたし、それ以外にもこれを提示している人が他の路線より多いことに気がついた。

■1週間券200バーツと通常料金の比較

毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では30バーツ*往復(2回)*1週間(6日=日曜日は休み)=360バーツ
ドンムアン空港⇔モーチットor戦勝記念塔のルートだけで160バーツもお得♪45%引きは大きい。

■1か月券800バーツと通常料金の比較

毎日通勤で1区間だけ乗ると、通常料金では30バーツ*往復(2回)*1ヶ月間(24日=日曜日は休み)=1440バーツ
ドンムアン空港⇔モーチットor戦勝記念塔のルートだけで640バーツもお得♪

月640バーツだと1日あたり27バーツくらいの差額。往復で片道はほぼタダってことだ。
昼飯代にはちょっと足りないけど、屋台のコーヒー代にはなるんじゃない?

***

ということで、普通の人にはあまりメリットのないこのプリペイドの1週間・1ヶ月路線バス乗り放題券。
ある特定の方々だけが買っているんだろうね。

やっぱり、ドンムアン空港⇔モーチットor戦勝記念塔で片道30バーツと言うのはちょっとボリ過ぎ(外人料金)なんで、空港関係者への還元方法の一つなのかな?と深読み?意地の悪い見方?をしてしまうオレがいた。。。

注意1:
詳しくは知らないが、タイでは交通費が支給される会社は日本よりも少ないと聞いている。つまり、交通費を安く上げることは節約する最も大きな項目の一つになる、と思われる。

注意2:
実際に利用したことはないし(するつもりもない)、BMTA職員に直接聞いたわけでもないんで、上が事実かどうか?検証はしていません。ただ、目撃しただけです。つまり「机上の空論」かも?


←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

↓これもお願いします♪
タイ・ブログランキング

| 乗り物・移動 | 00:05 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

バンコク路線バス、BMTAの奇跡!ついに実現♪

最近は毎日自転車に乗っているので、バスに乗る機会が全くなかった。

日本から戻ってきて既に1ヶ月以上経つが、路線バスに乗ったのが今日(18日)で2回目。
ロードバイクの姿勢からか?腰がだるくてだるくて、久々にフアイクアンのマッサージ屋に行こう、と約1ヶ月ぶりに路線バス136番に乗った。

既に17:00を回っていたので、混んでいたバス車内。
押されるように運転手席の前に来た。

その時、ついに驚きのものを見てしまったのだ!

IMG_2596-0718.jpg

***

路線バスにモニターが付いたり、いろんなハイテク機器が付き始めたことは過去何度か書いた。

最近、バンコクの路線バスにモニターが付き始めたけど???
バンコクバスにまた新兵器登場???本当に使う気はあるのか???
これがバンコク路線バスの最新兵器一覧だ!

まあ、何かやっているのは知っていたが、期待すると必ず裏切られるのがタイ。

一応、搭載されたモニターに対する期待は「そのバスのルート表示+次のバス停名の表示」ではあったのだが、期待すると裏切られるのが分かっていたんで「どうせ偽モニターだろう?」とかかなり失礼なことを上の記事で書いた。

そして、今日。
1ヶ月ぶりに乗った136番のオンボロ・ノンエアコン・バス。

そのモニターの前に押されて行ったその時、そのモニターを見て驚いた!!!
上のモニター表示のどこが衝撃だったのか?

それはここ。
IMG_2596-0718-1.jpeg

ป้ายหน้า:ตรงข้ามเอสพลานาดรัช...
最後は切れているがここはรัชดาだろう。

つまり「次のバス停:エスプラネード・ラチャダー前」ってこと。

これ見た瞬間「やったね〜♪」と声に出しそうになったよ。

本当にやってくれた〜♪

基本的にはモニター中央にはBMTAの歴史を映し出しているのだが、次のバス停が上の部分に表示され、実際に到着すると
IMG_2597-0718.jpg

บิ๊กซีรัชดาภิเษก ถึงแล้วという表示になる。
この場合は「BIG−Cラチャダピセック(のバス停)に到着しました」ということ。

素晴らしすぎる♪

これ、どうやって次々に表示されるのか分からないけど、多分GPSとかを使っているんじゃないかと思う。
日本のバスでは、運転手が切り替えをするけど、タイの運転手にそんなことを任せていたら全く使い物にならないからね(笑)

いや〜、本当に感激だった。

タイに期待すると裏切られるのが常だったが、今回は期待を抑えていたからか?実現した姿を見て小躍りしたくなった(笑)

今は、BMTAの歴史を放映しているけど、そのうちそのバスのルート表示がされるんではないか?と期待しているが、期待するとダメなので「そんなもん、やるわけないでしょ〜?ここはタイだよ55」と抑え気味。

まあ、タイは新しいものはどんどん導入するけど、その維持管理が全くできないんで、せっかく導入された新兵器もしばらくすると姿を消しているってことも多い。
問題はそこだね?

ということで、今の思いは・・・

タイのバスでしょ?バスのルート表示なんて出来るわけないじゃん?
どうせ、そのうち今ある「次のバス停表示」もなくなるよ、きっと55


さて、どうなることでしょうか?

追記:表示はタイ語のみで、英語の表示はありません。

←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

↓これもお願いします♪
タイ・ブログランキング

| 乗り物・移動 | 00:44 | comments:4 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

これがバンコク路線バスの最新兵器一覧だ!

先日UPしたこの記事↓

バンコクバスにまた新兵器登場???本当に使う気はあるのか???

ここで「設置から2ヶ月経つけどいつまでたっても稼働しないモニター」と書いた翌日の23日。
ルンピニー公園方面へ行くために13番の赤バスに乗ったところ異変が・・・
IMG_2091-0427-2.jpg

あれ?今までと画面が微妙に違うな〜?と思ってよーく見てみると・・・

これ↓はここ2ヶ月表示されていた画面(No Program Play)
IMG_0424-0427.jpg

23日の画面↓(In Testing Process)
IMG_2091-0427モニター

ん?

一応このモニターはダミー・モニターじゃなかったことが分かった(笑)
BMTAの幹部はこのブログをチェックしてるのか?ってくらいいいタイミングだったね〜

やっとテスト中ってことは、ようやく全車両にモニターが設置されたのかな?
(その後別の赤バスに乗ったらモニターが設置されていない車両があったのでまだかな?)

多分運転席の小さなモニターで、ドアセンサーと共になんらかの操作をするんだと思うけど詳細不明。
まあ、期待せずに待ってますんで・・・

最新兵器一覧


IMG_2091-0427.jpg

以前紹介したドアのセンサー(らしきもの)。バンコクバスにまた新兵器登場???本当に使う気はあるのか???
IMG_2092-0427ドアセンサー

車内の監視カメラ(稼働してるのかは???)
IMG_2092-0427監視カメラ

モニター(何が表示されるのかは???)
IMG_2091-0427モニター

運転席横にあるモニター(これらを制御するもの???)ピンボケでスミマセン・・・
IMG_1125-0427コントロールパネル

←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

↓これもお願いします♪
タイ・ブログランキング

| 乗り物・移動 | 00:05 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

≫ EDIT

バンコクバスにまた新兵器登場???本当に使う気はあるのか???

先日エカマイのS.V. soi63でノンエアコンの赤バス(23番)に乗っていた時の話。

たまたまドア近くの席が空いていたんで座ってふと周りを見ると・・・
securedownload-0422.jpeg

???

securedownload-0422-2.jpeg

ま、まさか?センサーでドアの開閉を制御しようってことじゃないだろうね〜?

***

以前こんな記事を書いた。

最近、バンコクの路線バスにモニターが付き始めたけど???

エアコンバスはもちろんオンボロの赤バスにもモニターを付け始めたっていう内容。
これ、オレが気がついたのが2月で、既に2ヶ月以上経過しているがモニターはไม่มีโปรแกรม No program playのまま。

ただ、運転手席には小型のモニターも付いていて、なにやらここで色々と制御出来そうな感じだけど、いまだに稼働していない。

今回見つけた「センサー?」らしきもの、オレも一度ドアに挟まれたことがあるんでちゃんと稼働すれば「タイも一歩前進」ってことになるんだけど、「一歩前進一歩後退」が日常茶飯事のタイにあって本当に稼働するのかね〜?ってかなり懐疑的。。。

現時点で稼働(作動)しているのかは不明。

「ダミーのセンサー、モニターを付けてる」っていう可能性は?(笑)
機器の納入業者と結託して高額のダミーを購入・設置、差額はもちろんB○T○の幹部経由役人・政治家へって流れ・・・
かなり大胆な作戦だが、あり得るな〜と思ってしまうところがタイ。

新聞もニュースも見ていないんで詳しいことは知らないけど、少しは良くなっていくんですかね〜?
期待せずに待っていよう♪

***

なんでエカマイなんかに行ってたの?って?

それはね〜、この店に行っていたのだよ♪
IMG_2043-0422.jpg
IMG_2043-0422-1.jpeg
明日(23日)はまた別の店に行く予定。まあ、単なるリサーチですよ。

その辺りの話はまた別の機会に書くので待っててね。

←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

↓これもお願いします♪
タイ・ブログランキング

| 乗り物・移動 | 00:05 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

| PAGE-SELECT | NEXT