FC2ブログ

出戻り♪サラリーマン流浪記(タイ駐在編)

2014年12月、25年間勤めた会社を退職し4年間タイで”大人の夏休み”を満喫しました。2018年10月、日本の某企業に転職し2019年1月からタイの駐在員として再出発します♪

PREV | PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

スカイレーン(SKY LANE)に変化が???名前は変わっても、これからもヨロシク♪

今日のタイ語

สนามลู่ปั่นจักรยานサナーム・ルー・パン・ジャックラヤーン:サイクリングレーン

สนาม サナーム:広場、広い場所
ลู่ ルー:道路、(陸上競技等の)トラック
ปั่น パン:回転させる=(ペダルを)漕ぐ
จักรยาน ジャックラヤーン:自転車

เจริญ チャルーン:増進、進歩、発展
สุข スック:健康
มงคล モンコン(ラ):幸運、吉兆
จิต チット:心、精神

参考までに発音をカタカナで書きましたが、そのまま読んでもまず通じません。実際に使う際は、辞書等で発音記号を確認してください。

ミャンマーへのライドの話はちょうど区切りがいいんで、ここらで最新の話題でも。

***

久々にスカイレーンのfacebookを開いたら、いろいろと変化があったので備忘録として残しておく。

1、サイクリングコース名変更

なんだか見慣れない言葉が・・・

“HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE”

???

สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

???

なに?何かあったの???

ページをスクロールしていくと、3/17付けの投稿にこんな事が書いてあった。
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในการนี้ทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด (CTMC) มีความยินดีขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สนามลู่ปั่นจักรยานฯ จะใช้นามพระราชทานว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ในการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แทนชื่อเดิม สกายเลน ไทยแลนด์ (SKY LANE THAILAND) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง โครงการลู่ปั่นจักรยานบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้ เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในการตอบแทนประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและสังคมโดยแท้จริง
ลู่ปั่นจักรยานบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีระยะทางทั้งสิ้น ๒๓.๕ กม. เป็นลู่ปั่นจักรยานระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความนิยมจากนักปั่นทุกประเภท ปัจจุบันโครงการฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบและเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานทุกคนโดยได้ทำการปรับปรุงจัดทำลู่ปั่น Fast Track ขึ้นเพื่อให้นักปั่นที่มีความชำนาญได้ปั่นแยกจากนักปั่นทั่วไป รวมถึงจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
โอกาสนี้ ในนามของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด (CTMC) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

国王陛下は、スワンナプーム国際空港周囲のサイクリングコースの名称を新たに命名しました。
(中略)
これ以降、サイクリングコースは従来のスカイレーン・タイランド(SKY LANE THAILAND) に代わり「สนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต"(直訳:健康増進・心の幸福サイクリングレーン)」へ、英語表記は「HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE 」という名称を使用します。
(後略)


他の投稿には英語訳も付いているのだが、なぜだかこの投稿だけはタイ語のみ。
なぜだ?

気になって読んでみた結果が上の日本語訳。

そーですかー

国王が命名したのだから、下手にコメントするといろいろと誤解を受けそうだからこれ以上は書かないが、先日タクシー運転手と話をした時には今まで通り「สกายเลนサカイレーン=SKY LANE」と言っていたけどな〜

まあ、そういうことだ ( ̄▽ ̄*)ニヤッ2、短距離トラック完成

4/3の投稿には新たに短距離トラックがオープンしたとある。

更に、4/5にオープン時間の変更の連絡が。。。
わずか2日で変えるなよ〜(*`・з・´)

ประกาศเรื่องเวลาการให้บริการ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เป็นต้นไป #ทุกเสาร์และอาทิตย์ ลู่ใหญ่ 23.5 กม. เปิดให้บริการระหว่างเวลา 06:00-20:00 น. (คันสุดท้ายเข้าประตูเวลา 20:00 น.) #วันธรรมดา จันทร์-พุธ เปิดให้บริการ 06:00-19:00 น. ตามปกติ
ลู่เล็กและลู่วิ่ง 1.6 กม. และสะพานเชื่อมลานจอดระยะยาว เปิดให้บริการ 06:00-21:00 น. ยกเว้นวันพฤหัสบดีและศุกร์ ตามปกติค่ะ
แล้วพบกันที่สนามลู่ปั่นจักรยาน เจริญสุขมงคลจิต - Happy and Healthy Bike Lane นะคะ

Announcement of change in Operation Hours:
Starting from the weekend of April 7th 2018, the main 23.5km track will operate from 6.00 – 20.00 (last cyclist ENTERING at no later than 20.00) for every Saturdays and Sundays. Weekdays, the main track will operate from 6.00 – 19.00 (last cyclist ENTERING at no later than 19.00). Small track and the bike bridge to/from long term parking will be operating from 6.00-21.00 everyday. We will still keep Thursdays and Fridays closed for maintenance purposes until further notice.
Thank you from the Happy and Healthy Bike Lane Team

3、休みなしに戻った♪

しかしよく連日変更するね〜(゚∀゚)
木金はクローズだったのだが、毎日オープンに戻った♪
これは朗報だな

ประกาศข่าวดีค่ะ!
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เปิดให้บริการทุกวันตามตารางการให้บริการดังนี้ค่ะ
ลู่ปั่นใหญ่ 23.5 ก.ม.
- จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 06:00 - 19:00 น.
(คันสุดท้ายเข้าสนามเวลา 19:00 น.)
- เสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 06:00 - 20:00 น.
(คันสุดท้ายเข้าสนามเวลา 20:00 น.)
ลู่เล็ก/ลู่วิ่ง และสะพานเชื่อมลานจอดรถระยะยาว
- ทุกวัน ระหว่างเวลา 06:00 - 21:00 น.

Good news!
Starting from Monday May 7th, 2018. Happy and Healthy Bike Lane will open everyday with the follow operating hours;
Main track
- Weekday from 06:00 - 19:00
(last cyclist entering no later than 19:00)
- Weekend from 06:00 - 20:00
(last cyclist entering no later than 20:00)
Small Track, Jogging Track and the Bike Bridge to / from long term parking
- Everyday from 06:00 - 21:00

上の時間は入場時間の期限なので、実質+1時間は走れるってことだね♪

***

名前は変わっても、世界に誇れるこの素晴らしいレーンがこれからも同じ整備レベルで存続することを心から願ってます♪ありがとう!タイランド♪
そして、これからもヨロシク♪

タイ!最高だよ!

←左欄外に『Damascusが実際に泊まった”おすすめホテル』を設置してます☆
オレが実際に泊まった安宿〜中級レベルのホテルを中心に「もう一度泊まってもいいな〜♪」というホテルを厳選☆
ぜひ活用してください☆


なかなか面白かった、うん♪役に立った♪と思ったら♪
ぽちっとお願いします♪

皆様の応援ポチが、記事への励みになってます♪

↓↓
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

| 目指せ!タイでサイクリスト! | 00:05 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT非公開コメント

TRACKBACK URL

http://damascus925.blog.fc2.com/tb.php/1307-20dd013f

TRACKBACK

PREV | PAGE-SELECT | NEXT